image002.jpg

 

Brandweer personeels vereniging

“DE ROOIE HOAN”

 

 

 

 

 

Graag nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsreceptie van onze

 

brandweervereniging “De Rooie Hoan” op maandag 5 januari 2015.

 

Voorafgaande aan de receptie willen wij de jaarlijkse leden vergadering

 

houden. De agenda van deze vergadering vindt u als bijlage bij deze

 

uitnodiging.

 

We starten met de vergadering om 20.00 uur op de kazerne te Giessen.

 

Aansluitend vind de nieuwjaarsreceptie plaats waar we elkaar, onder

 

het genot van een snackje en een drankje, de beste wensen kunnen

 

overbrengen.